Kadınlar, Erkeklere Göre Daha Mutlu …

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 iken 2014 yılında %56,3’e düştü. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %10,8’den %11,7’ye yükseldi.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2013 yılında %61,9 iken 2014 yılında %60,4’e düşerken, erkeklerde bu oran %56,1’den %52’ye düştü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı %62,8 ile 65 ve yukarı yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise %51,5 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.